Gymnastik

Opslagstavle

Motions-herrer i TIF er også for dig!

Selvom du måske ikke er til 100 m hækkeløb, bør du alligevel dyrke motion for at vedligeholde og styrke din krop. Og det gør du let i dejligt samvær med andre herrer i alderen 60+ med fælles sjov og grin under motion i gymnastiksalen på Tårnborg Skole hver torsdag klokken 16.00.

Vi har fælles opvarmning og cirkeltræning samt øvelser med bolde, vægte og meget andet. Og så er det sundt! Så kom bare du – der er også plads til dig! Vi starter i uge 37.

Venlig hilsen Jonna, instruktør for motions-herrerne i TIF

Herremotion foto

Referat fra § 13 Årsmøde i Gymnastik afdelingen.

Den 24. februar 2018 kl. 10.00
Klubmødelokale 1
Mødt var: Line, Pernille, Marianne, Thomas, Birthe, Carsten, Karin, James, Gulla
 
På det ordinære årsmøde behandles følgende:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.  blev valgt.
2. Aflæggelse af beretning, fra ”formanden” bestyrelsen v/ James. Se vedhæftede. taget til efterretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse, fra kassereren v/ James. taget til efterretning.
4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.
5. Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år. og om tiltag til ny sæson m.m. Budget blev taget til efterretning
6. Valg: a) formand/kasserer Kassereren ikke på valg, James står som modtager af post
            Formand. på valg J
1. b) udvalgsmedlemmer for 2 år
            Thomas Thor blev valgt for 2 år
            Line Timmerman blev valgt for 2 år
1. d) valg af repræsentant til hovedbestyrelsen James Hansen
Bestyrelsen består nu af
Formand                       ledig
kasserer                         James Hansen, Frølundevej 118 4220 Korsør 60142106

Udvalgs medlemmer     Gulla Hansen, Frølundevej 118 4220 Korsør 28349506                                       Henrik Boalth Solsortvej 2 4220 Korsør 42767203                                       Thomas Thor Violvej 43 4220 Korsør 51358998                                       Line Timmerman Mælkevejen 4 4220 Korsør 27204648

Referat fra § 13 Årsmøde i Gymnastik afdelingen.

Den 25. februar 2017 kl. 10.00

Klubmødelokale 1

Mødt var: James, Gulla, Karin, Ulla, Carina, Martin, Birthe, Thomas, Carsten, fra 60+ Jørgen, Erik

På det ordinære årsmøde behandles følgende:

1. Valg af stemmetællere og dirigent. Jørgen Rasmussen blev valgt.

2. Aflæggelse af beretning, fra ”formanden” bestyrelsen v/ James. Se vedhæftede.
taget til efterretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse,
fra kassereren v/ James .
taget til efterretning.

4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.

5. Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år.
og om tiltag til ny sæson m.m. 
Budget blev taget til efterretning

6. Valg: a) formand/kasserer Formanden ikke på valg vi mangler en formand James står som modtager af post

kasserer. på valg James genvalgt

b) udvalgsmedlemmer for 2 år

Gulla på valg. blev genvalgt for 2 år

Henrik på valg. blev genvalgt for 2 år

Thomas Thor blev valgt for 1 år
d) valg af repræsentant til hovedbestyrelsen
udpeges til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen består nu af

Formand ledig

kasserer James Hansen, Frølundevej 118 4220 Korsør 60142106
Udvalgs medlemmer Gulla Hansen, Frølundevej 118 4220 Korsør 28349506
Henrik Boalth Solsortvej 2 4220 Korsør 42767203
Thomas Thor Violvej 43 4220 Korsør

Referat fra § 13 Årsmøde i Gymnastik afdelingen.

Den 18. februar 2016 kl. 18.00 – Mødt var Birthe, Bjarne, Natasja, James, Gulla, Kitt, Henrik & Martin

På det ordinære årsmøde behandles følgende:

På det ordinære årsmøde behandles følgende:

1. Valg af stemmetællere og dirigent. Kitt blev valgt.

2. Aflæggelse af beretning, fra formanden. Se vedhæftede.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse, fra kassere. Se vedhæftede.

4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.

5. Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år. Blev drøftet om tiltag til ny sæson m.m.

6. Valg: a) formand/kasserer Formanden var på valg. Kitt ønskede ikke at forsætte formandsjobbet er ledigt Bestyrelsen. b) udvalgsmedlemmer for 2 år Gulla modtog genvalg. Henrik modtog genvalg. Bestyrelsen består af kasserer James Hansen, bestyrelsesmedlem Gulla Hansen og Henrik Boalt

7. Eventuelt

Beretning i TIF Gymnastik afdeling for sæson 2015/2016.

For sæsonen 2015/2016 er der 74 tilmeldte medlemmer.

Ligesom sidste år/sæson er gymnastik afdelingen præget af en ikke fuldtallig bestyrelse, men vi forsøger efter bedste evne at holde gang i gymnastikken i Tårnborg.

I det hele taget har sæsonen igen været ramt af manglende instruktører samt bestyrelsesmedlemmer, på trods af flere tiltag i afdelingen for at rekvirerer nye.

Sæson 2014/2015 blev afsluttede med maner syntes vi selv i afdelingen, da vi holdte vores årlige opvisning med temaet Cirkus. Det var en rigtigt flot opvisning, med udklædning, strutskørt, popcorn, ansigtsmaling, rød løber, og vores egen Karin som konfrancier,

Alle instruktører, gymnaster og bestyrelse gav sig 100% for at gøre det til en helt speciel opvisning. Det var en god oplevelse, og den vil helt personligt for mig, være en jeg vil huske for min tid i TIF.

Sæsonen blev sluttet af “instruktør pleje” med en hyggelig eftermiddag og dejlig mad, da instruktører og bestyrelse var ude at bowle.

Efter en velfortjent sommerferie startede ny sæson med:

Mix. Motion v/Karin, Motionsdamer v/Birthe, som instruktører, Zumba med Natasja

Børnehold i Taarnborg.

Vores Instruktør meddelte at hun ikke kunne tage Rollingerne og forældre/barn holdene

Så Bestyrelsen startede Rollingerne og Mix Gymnastik op, med Karin som Instruktør i september måned.

Rollingerne, her var der to forældre Carina og Martin, som overtog holdet sammen med MichelleSå vi siger tak,

Gymnastik mix holdet tog Karin også i september og hun lovede, at hvis der ville blive 12 børn ville hun være instruktør hele sæsonen, men vi er kun 5, så James holder stadig liv i holdet i håb om at vi bliver 12 og Karin kommer hver gang det sidste kvarter og laver afspænding og stræk med gymnasterne.

Til den nye sæson, var der ligesom sidste år, flere hold som ikke kom op at stå pga. manglende instruktører til holdene, hvilket vi selvfølgelig er kede af.

Vi er meget kede af, at Birthe i denne sæson af helbredsmæssige årsager, har været nød til at stoppe som instruktør efter så mange dejlige år i foreningen, vi er Birthe dybt taknemlig for hendes indsats, i foreningen, uden Birthe ville TIF ikke være det samme:-) Der afholdes den 19. marts kl. 14.00 Års Afslutning i Tårnborg hallen i samarbejde med instruktørerne Carina, Martin & Michelle fra

Rollingeholdet.

Ligesom sidste år syntes jeg det er vigtigt med nyt blod til foreningen, men jeg skal ikke glemme vore trofaste instruktører, der gør en stor indsats i foreningen, uden dem var der ingen gymnastik afdeling længere, så tak for jeres indsats. Vedrørende bestyrelsen for TIF gymnastik afdeling kan jeg fortælle, at formand ikke fortsætter, Henrik, Gulla og James fortsætter Kitt

Zumba – Stadig ledige pladser!

SE HER! Stadig ledige pladser!

Zumba med Natasja

Ny Ændret tid 17:45 til 18:45 i Tårnborg skoles gymnastiksal.

Læs mere under “Hvornår” om holdet samt se kontigentpriser.

Referat fra § 13 Årsmøde i Gymnastik afdelingen.

Den 18. februar 2015 kl. 18.00

Mødt var Birthe, Karin, James, Gulla & Kitt.

Afbud fra Henrik.

På det ordinære årsmøde behandles følgende:

  1. Valg af stemmetællere og dirigent. Karin blev valgt.
  2. Aflæggelse af beretning, fra formanden. Se vedhæftede.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til foreløbig godkendelse, fra kassere. Se vedhæftede.
  4. Indkomne forslag. Ingen modtaget.
  5. Forelæggelse af afdelingens virke og budget for indeværende år. Blev drøftet om tiltag til ny sæson m.m.
  6. Valg:a) formand/kasserer, Formanden var ikke på valg. James modtog genvalg som kassere.b) udvalgsmedlemmer for 2 år, Gulla modtog genvalg. Henrik modtog genvalg.
  7. Eventuelt

/Kitt Giltoft

Beretning af formand Kitt Giltoft

Så er det et år siden vi stod her sidst til årsmøde i TIF Gymnastik afdeling.

For et år siden sluttede vores tidligere formand Bente af efter et mangeårigt virke i foreningen.

Da jeg startede i bestyrelsen for gymnastik afdelingen var vi en fuldtallig bestyrelse, det er vi desværre ikke længere og siden sidste årsmøde, er der desværre heller ikke kommet flere til.

Det præger selvfølgelig bestyrelsen, men vi forsøger efter bedste evne at holde humøret højt 🙂

Sæson 2013/2014 blev naturligvis afsluttede med en fin besøgt opvisning, hvor jeg har hørt at James og Karin optrådte på slap linje. Det var en god dag.

Sæsonen blev sluttet af med maner, da hele gymnastikafdelingen, som instruktørpleje tog til Kragerupgård og afprøvede vore mod i de høje træer ”Go High” og afsluttede med fælles spisning.

Forinden sæson 2014-2015 gik i gang i september måned, var der en frisk instruktør, der benyttede sig at det gode sommervejr, det foregik med outdoor fitness med Gitte. Der for en trofast lille skare af deltagere, lavede cirkel træning på skolens udendørs arealer, ved brug af bænke m.m. En enkelt gang var vi tillige på stranden og kravle i sandet, det var skide sjovt, og Gitte sørgede for at vi helt sikkert fik overskredet en del grænser den dag.

Vi sluttede denne sommertræning behørigt af med en hyggelig aften med spisning og et enkelt glas vin.

Så kom september, og den nye sæson 2014-2015 gik i gang med de trofaste hold,

Mix Motion v/Karin, Motionsdamer v/Birthe, Mix-Spring v/ Randi m.fl., Rollingerne med ny instruktør Camilla, som er tilflytter til Svenstrup og har tidligere erfaring med børnehold, Fam. Fitness v/Gitte, og som noget nyt til sæsonen 2014 har vi fået et samarbejde i gang med Pia Gøtze som er en kendt dame indenfor fitness branchen, men hendes hold i Høng, Slagelse og Korsør, Pia kender vi fra gæsteoptræden til vores gymnastik opvisning sidste år. Pia har i sæson 2014 haft holdene Zumba, Cross dance og Piloxing.

James har til sæson 2014 vist, at der er mere i ham end blot kassere og julemand, idet han i år har startet Multi gymnastik op, godt gået James.

Det er vigtigt med nyt blod til foreningen, men jeg skal ikke glemme vore trofaste instruktører, der gør en stor indsats i foreningen, uden dem var der ingen gymnastik afdeling længere, så tak for jeres indsats.

Desværre måtte vi sande, at der ikke i år var børn nok til at starte vores traditionelle mor, far barn hold op, heller ikke selvom vi fik instruktør Anja fra sidste år tilbage som instruktør. Vi prøver igen til næste år.

Der afholdes den årlige gymnastikopvisning den 28. marts 2015, vi prøver noget nyt i år til vores opvisning med et tema “cirkus” det er vi meget spændte på, da jeg allerede nu kan afsløre at der er lagt meget arbejde i, og at gøre denne dag til noget helt specielt.

Vi har modtaget mindelegat til kursus på kr. 5000,00 til gymnastik afdelingen, hvilket vi naturligvis er meget glade for.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, og vi fortsætter i den nye sæson.