HB møde onsdag, den 22. maj kl. 19.00 i HB ́s lokaler.

Afbud: Line og Michael. (Pia deltog for Jørgen R) Dagsorden. I forlængelse af generalforsamlingen. Valg af Næstformand: Troels er valgt. Øvrige punkter: Punkt 1) Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. Punkt 2) Nyt fra formanden. -Hjemmeside opdateret, husk at opdatere hver forening. Besked til Steffen. Mangler info fra Floorball, Gym, TIF Water 365 -Tårnborgbladet […]

Referat 28-02-2024

Dagsorden for Tårnborg Idrætsforenings ordinære generalforsamling søndag den 25. februar 2024 kl. 11.00 Referat. 1. Valg af stemmetællere og dirigent. Leif og Carsten (stemmetællere) Bjørke (dirigent) 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning. Godkendt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Godkendt. 4. TIF´s Afdelingerne aflægger en kort beretning (alle beretninger taget til efterretning. badminton Fodbold Floorball Gymnastik 60+ Motion […]

TIF referat 6 februar 2024

Referat af mødet den 6. februar 2024. Tilstede: Alle fornær James og Kaj Dagsorden1: Fra formanden– Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt, Vedr. generalforsamlingen: Mathias Teglbjærg Foreningskonsulent DGI Midt og Vestsjælland Taler ved morgenkaffen om: Hvilke nye idrætter hitter i 2024 og frem? samt svare på relevante DGI udfordringer – Uddeling af hæderspriser ved […]

Referat af HB møde den 19. december 2023 kl. 17.00

Til stede: alle. Punkt 1) Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. Punkt 2) Nyt fra formanden. -Hjemmeside skulle opdateres og Facebook skulle ændres til “normalt udseende” Steffen inviteres til næste møde og præsenterer et nyt look. -Tårnborgbladet. Vi mangler februar udgivelsen, så har vi udgivet de planlagte bladet nedlægges eller fortsætter vi ?3 udgaver […]

Referat 21-09-2023

Hovedbestyrelsesmøde.Dato: 21.09.2023Klokkeslæt: kl. 18.30Sted: Klublokalet Afbud: Jozef Der er følgende på dagsordenen: Troels kontakter DGI om muligt fagligt indlæg fredag den 5. Januar ved nytårskuren. Hvor er vi om 5 år? Julemøde. 19.12. Forsamlingshuset. Kl. 17.00. Nytårskur…5. Januar kl. 18.00. Generalforsamling 25. Februar kl 10.00. TIF Bladet fortsatte eksistens bør drøftes. Lundeman har besøgt formanden […]

Referat af hovedbestyrelsesmøde onsdag den 8. marts kl. 17.00 i klublokalerne.

Afbud: Michael. Dagsorden: Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 8. december 2022. Godkendt. Punkt 2: Tilføjelser til dagsordenen Livestreaming. Punkt 3: Formanden orienterer Godt årsmøde – fremadrettet holder vi HB januarmødet som vi sprang over i år -Tårnborgbladet fortsætter med ny redaktør. Hovedredaktør Charlotte Kaas E-mail: charlotte.kaas@email.dk -Kælderlokalet skal ryddes og vi skal finde ud af, […]

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 21-06-2022

Dato: 21.06.2022Klokkeslæt: kl. 17.00Sted: Klublokalet Dagsorden: Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 26. april Tak fra Jørgen R. til bestyrelsen for fødselsdagsgave Referat Godkendt. Pkt. 2. Tilføjelser til dagsorden. Ingen. Pkt. 3. Formanden orienterer Retssag med I-charge Deres advokat fyret og firmaet er lukket ned. Udeblev fra retten. Vi afventer…men det ser positivt ud. […]

Referat 20-01-2022

Besked fra formanden. Da der er flere der ikke kan komme i morgen pga corona i familien mm., så har næstformanden og undertegnede besluttet at aflyse mødet. pkt. 1. Beretningen er godkendt – dog ønskede Søren ikke at der stod noget om den kommende formand. pkt.2. Fra formanden: E Sport: Flere har henvendt sig vedr. […]

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 15-12-2021

Hovedbestyrelsesmøde (referat). Dato: 15. december 2021 Klokkeslæt: kl. 18.00. Sted: Forsamlingshuset Afbud: Jørgen og Kaj (Franz deltog i stedet for Kaj) Dagsorden: Pkt. 1. Godkendelse af referat fra den 26. august Vi besluttede at holde møde 20. oktober pga E Sport-situationen Afvente et møde omkring afvikling – fik vi først i går aftes. mere om […]

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 26-08-2021

Hovedbestyrelsesmøde. Dato 26. august kl. 19.00. (Klublokalet) Tilstede alle. Thomas gik efter punkt 5G Mødet startede med: Punkt 5.g E sport: Thomas meddelte at han stopper som formand. Årsag: Øget arbejdsbyrde på jobbet. Næsten ingen medlemmer er tilbage efter carona. Ingen ønsker pt. at overtage formandsposten – derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E Sport […]